animated-update-image-0035 1/2020

Novinka!!! Toto DVD si lze zapůjčit v tzv. povinných knihovnách, kam bylo odesláno a je v prodeji v Muzeu Českého ráje v Turnově.
Link na E-shop

OK1JSI(OK1SI)

I.

RNDr. Ivan Šolc, CSc (*1927 - †2013) Silent key OK1SI/OK1JSI .
Podstránka venovaná publikáciám OK1JSI s rádioamatérskou tematikou.

EN: This subsite is dedicated to OK1JSI - Ivan Šolc (died in 2013) - physicist, scientist, astronomer, optician - inventor of a new type of birefringent filters & also a HAM radio operator. He published a very interesting type of vacuum tube regeneration receiver in the early 70's (in Czechoslovak HAM magazines like Amatérske Radio or Radioamatérský zpravodaj). He combined the positive feedback with negative feedback (setup cathode bias) to reduce grid current as much as possible to reach high Quality factor & selectivity (the side effect of reducing resonant circuit load). He also published very interesting articles about the Piezoelectricity in HAM radio aspect. As a HAM radio operator, he preferred the low power operation with homebrew RIGs similar to equipments from the beginnings before WWII. R.I.P

HU: Ez az aloldal egy gyűjtési folyamat végterméke, melyet így megoszthatok az amatőrtársakkal. Egy cseh rádióamatőrnek, konkrétan - OK1JSI- Ivan Šolc-nak (*1927 - †2013) hivatott állítani emléket. Kiről is van szó, és mi késztett az említett gyűjtésre? Mivel előszeretettel böngészem a régi rádióamatőr folyóiratokat (csehet és magyart egyaránt), valahogy így akadtam rá erre a számomra érdekes szerzőre, aki mint kiderült, nem csak rádióamatőr, hanem - fizikus, csillagász, feltaláló - nevéhez fűződik egy optikai-csillagászati szűrő feltalálása is. A 1970-es évek elején megjelent egy érdekes cikke(ez indította nálam a folyamatot), ahol a visszacsatolt elektroncsöves audion fokozatokkal foglalkozott, és célul tűzte tulajdonságaik "feljavítását". A pozitív visszacsatolás mellett, beállított egy negatív szintet is (munkapontba kényszerítve a csövet) a rácsáram lehető legnagyobb csökkentése érdekében. Ezzel jelentősen megnövelte a bekötés jósági tényezőjét és szelektivitását. Kutatásom során, további érdekes cikkeket is találtam e szerzőtől: pl. a piezoelektromos jelenségekről, kristályok csiszolásáról ill. mérésről , vagy például a 30-as évek rádióamatőreiről és antennarendszereikről. Iván berendezései a háború előtti kisteljesítményű elektroncsöves korszakot idézik, ennek ellenére nagy örömet okozott minden "újítása"... Béke poraira!

SK:
Prečo a ako vznikla táto podstránka? Keďze sa rád prehrabávam v starých rádioamatérskych časopisoch, a boli mi vždy sympatické nenákladné jednoduché konštrukcie, v Amatérskom Rádiu 9/1970 som natrafil na sériu zapojení audiónov od OK1JSI. Autor ma natoľko zaujal, že sa rozprúdila pátracia akcia, cieľom ktorej bolo nazhromaždiť všetky jeho dostupné články z našich HAM časasopisov. Výsledky tejto snahy sú nižšie.

V krátkosti by som sa ešte odvážil (aj keď mi neprislúcha) uviesť, o koho sa vlastne jedná. Po profesijnej stránke ide predovšetkým o svetovo uznávaného fyzika. Na svojom konte má niekoľko objavov z oboru piezoelektriny a optiky kryštálov. Svetovú slávu zaznamenali astronomické filtre - dnes Šolcové filtre (umožňujú sledovat napríklad jadrové reakcie na slnku ďalekohladom). Bol prvý na svete, kto zhotovil rentgenový objektív galvanoplastickou metódou.
Keďze obsiahlosť Ivanových aktivít a záujmov bola podľa môjho názoru neobyčajná (vychádzajúc z týchto článkov), nedá sa mi nespomenúť aspoň niektoré: fyzik, optik, astronóm, rádioamatér, muzikant a tiež sa venoval mládeži - viedol krúžky astronómie, rádioamatérstva, turistiky atď. Venoval sa aj medicíne, elektroliečbe a duchovnému životu.
Čo sa týka rádioamatérskej činnosti, bol už pri samých začiatkoch siahajúcich až na predvojnové obdobie. Zariadenia si vyrábal a zdokonaľoval sám, a na naše štastie aj dokumentoval v našich periodikách, a patrí mu preto veľká vďaka!
Tak a tí, čo vydržali tento úvod, a neodradí ich ani to, že tu nebudeme popisovať žiadnu modernú technológiu, ale vrátime sa do vákuovej doby, prípadne k prvým polovodičom, môžu smelo čítať ďalej....
Keďže niektoré články sa vzťahujú na stále aktívne periodiká, skúsil som sa obmedziť len na označenie zdrojov(autorské práva), prípadne som uviedol len schémy, aby som vzbudil pozornosť prípadného záujemcu si daný článok nájsť a naštudovať, ďakujem za pochopenie.

II.

 • "Jako malý kluk jsme se starším kamarátem Joskou Kvapilem stavěl krystalky. Bylo to romantické, zkoušeli sme různá zapojení, v létě sme spávali ve stanu a večer jsme poslouchali pražský Radiožurnál. Opatřil jsem si amplión Neufeld a Kunke s velkou rourou, takže při tichu se dala poslouchat hudba bez sluchátek. Jednou odpoledne jsem zrovna zkoušel nejnovější zapojení (1937), když se tu se z reproduktorové roury ozval silný hlas: "Modulační pokus, modulační pokus, tady stanice OK1RO, fffffffff - zas to ňák málo moduluje! Jó, teď je to lepší. Modulační pokus - atd." - Bylo to šokující. Běžel sem po otce, přivlékl jej ke své stanici (měl jsem ji vmontovanou ve starém prádelníku) a spolu jsme poslouchali tajemné hlášení."..... [16]Konstrukční příloha časopisu AR 1990, strana 71, článok "Vzpomínka na Pavla Homolu, OK1RO", autor Ivan Šolc, OK1JSI. • Chronologicky prvý článok od Ivana som našiel v časopise Krátke vlny z roku 1950 číslo 3. Neskôr som sa však dostal k vlastnoručnému zoznamu článkov od OK1SI, a bolo jasné, že mi niektoré veci nechtiac ušli, a tým úplne prvým HAM článkom by teda mal byť oscilátor pre 50 až 1000Mc


  [1]Krátké Vlny 1947, číslo 9, strana 134, článok "Stabilní oscilátor 50-1000 Mc", autor Ivan Šolc, OK1SI.


 • Druhým článkom po prepracovaní zoznamu článkov, je "vec dávno známa":
  "Věc dávno známá - krystalem řízený vysílač. Kdo však měl odvahu rozebrat držák, pokochat se krystalem, přibrousit trochu jeho něžné plošky, případne jej - zkazit docela? Dříve než to zkusíte, povíme si něco více o krystalech vůbec.".....[2]Krátké Vlny 1950, číslo 3, strana 43, článok "Piezoelektrické kremenné krystaly pro oscilátory", autor Ivan Šolc, OK1SI.


 • Tretí článok je viac-menej teoretický
  [3]Krátké Vlny 1950, číslo 10, strany 191 až 193, článok "Elektromagnetické vlny a ionosféra", autor Ivan Šolc, OK1SI.


 • V prvej polovici 50-tych rokov Ivanovi zabavili povolenie aj staničku: "Po získání koncese jsem začínal s vysílačem řízeným krystalem (výrobek OK1RO),později jsem přidal zdvojovače frekvence a slušný PA. Chodilo to výborně, nejraději jsem vysílal na dvacítce a na desítce. Bylo to v období slunečního maxima. Získal jsem staré Pento, na které jsem přijímal k plné spokojenosti. Jenomže tohle vysílací potěšení skončilo těsně na začátku padesátých let, kdy jednoho dne přijeli dva páni v kožených kabátech, koncesi mi vzali (OK1SI), stanici zabavili a přidali zdůvodnění, že se u nás v důsledku nové politiky převádí radioamatérství na masovou základnu.".... [18]AMA-Magazín 1995, číslo 4, strana 8, článok: Staromódní vysílání, autor Ivan Šolc, OK1JSI
  Ďalší článok som našiel až z roku 1967: "V poslední době bylo popsáno mnoho jednoduchých tranzistorových přijímačů, většinou však autoři pamatují na posluchače rozhlasu a pro radioamatéry-začátečníky, kteří chtějí poslouchat na amatérských pásmech, zatím žádný opravdu jednoduchý a poměrně levný přijímač popsán nebyl. Dostali sme do redakce příspěvek dr. I. Šolce, který takový jednoduchý zpětnovazební přijímač pro všechna amatérská KV pásma vyzkoušel a poslal nám stručný popis"....[4]Amatérské Radio 1967, číslo 12, strana 362, článok: Příjem na 6 pásmech se 4 tranzistory, autori: Dr. Ivan Šolc, Alek Myslík, OK1AMY • Kapacita kondenzátorov sa dá merať aj balistickou metódou - detaily sú v článku:
  [5]Amatérské Radio 1968, číslo 10, strana 364, článok: "Neobvyklé měření kondenzátorů s velkou kapacitou", autor: Dr. Ivan Šolc • V roku 1969 Radioamatérský zpravodaj píše o tábore mladých rádioamatérov:


  [6]Radioamatérský zpravodaj 1969, číslo 11-12, strany 40-42 • Koncom roka 1969 si Ivan dal obnoviť koncesiu, pridelili mu značku OK1JSI. Nasledovalo "plodnejšie" obdobie 70.-tych rokov.


 • V roku 1970 som našiel "základný" článok pojednávajúci o elektronkových audiónoch. Vrelo odporúčam každému, kto sa zaujíma o tútu problematiku. Dovoľujem si tu citovať úvod autora: "Téma se zdá staré a téměr vyčerpané. Nový dorost mezi RP posluchači, popřípadě i koncesionáři OL však stále narážejí na nedostatek přijímačů. Často tedy nezbývá, než sáhnout k tomu nejjednoduššímu, k detektoru se zpětnou vazbou. Těmto mladým nadšencům jsou určeny následující řádky, pojednávající o některých vlastnostech zpětnovazebných audionů s běžnými elektronkami, protože jednoduchost tranzistorů je obvykle vykoupena řadou odtíží, k jejichž zvládnutí je nutný širší rozhled."

  [7]Amatérské Radio 1970, číslo 9, strany 353-354, článok: Zpětnovazební audiony, autor: Ivan Šolc OK1JSI • "Potrebujete RX?"


  [8]Radioamatérský zpravodaj 1970, číslo 10, strany 10-11, autor: Ivan Šolc OK1JSI • V roku 1971 publikuje ďalší prijímač osadený tranzistormi (predpokladám že bol posledný polovodičový typ)

  [9]Radioamatérský zpravodaj 1971, číslo 5, strana 8, článok: „Jednoduchý tranzistorový prijímač", autor: Ivan Šolc OK1JSI • Z roku 1971 pochádza tiež:

  [10]Amatérské Radio 1971, číslo 5, strana 191, článok: Malý stabilní vysílač, autor: Dr. Ivan Šolc, OK1JSI


 • Pre inštruktorov a mládež je tiež publikovaný "Rychlokurs telegrafní abecedy"
  [11]Amatérské Radio 1971, číslo 6, strana 235, článok: „Rychlokurs telegrafní abecedy“, autor: Dr. Ivan Šolc, OK1JSI


 • K audiónom nepochybne patria aj ladené obvody a tie treba navrhnúť
  [12]Amatérské Radio 1971, číslo 11, strany 432-434, článok: „Laděné obvody jednoduchých prijímačů“, autor: Dr. Ivan Šolc, OK1JSI


 • V roku 1972 Ivan publikuje ďalší Audión, tentoraz na princípe Clappovho oscilátora. Hľadá možnosti získania čo najväčšej selektivity.

  [13]Amatérské Radio 1972, číslo 10, strany 393-394, článok: Detektor s Clappovým obvodem, autor: Dr. Ivan Šolc


 • V roku 1974 prichádza s novou koncepciou riadenia spätnej väzby elektrónkových audiónov:  [14]Radioamatérský zpravodaj 1974, číslo 2, strany 2-4, a číslo 2, strana 10 (úprava), autory: I. Šolc OK1JSI,P. Šolc OK1JNA


 • V tom istom roku 1974 popisuje novú koncepciou riadenia spätnej väzby elektrónkových audiónov aj v rozsiahlom článku v AR. Tento článok tiež odporúčam záujemcom.
  "V době, kdy v novějších učebnicích radiotechniky nebývá již o audionu se zpětnou vazbou ani zmínka, je toto téma jistě značne opovážlivé. Je-li však možné zvětšit selektivitu detektoru s jedniným rezonančním obvodem na krátkých vlnách tak, že odpovídá efektivnímu Q řádu 104, je to pro začátečníky přece jen přitažlivý námět."


  [15]Amatérské Radio 1974, číslo 06, strany 233-234, článok: Zlepšení selektivity audionů, autor: RnDr. Ivan Šolc, CSc, OK1JSI


 • Po roku 1974 som nenašiel žiadny ďalší článok a to až do prevratu (snáď sa ešte niečo objaví). Ďalšie články od OK1JSI sú už v duchu nostalgie. Odštartoval to asi samotný prevrat a obnovenie KV závodu "Memoriál Pavla Homolu, OK1RO"  [16]Konstrukční příloha časopisu AR 1990, strana 71, článok "Vzpomínka na Pavla Homolu, OK1RO", autor Ivan Šolc, OK1JSI. • Jako za časů Homolových:
  [17]Radioamatérský zpravodaj 1991, číslo 4-5, strany 28-31, autor: I. Šolc OK1JSI


 • Staromódní vysílání:  [18]AMA Magazín 1995, číslo 04, strany 11-12, autor: I. Šolc OK1JSI


 • Chvála QRP:"Provoz QRP na amatérskych pásmach i v životě je životní styl, který náramně udržuje pohodu a svěžost clověka."

  [19]OQI29-1997, strany 3-6, článok: Chvála QRP, autor: Ivan Šolc, OK1JSI • Krásny trojdielny článok o kryštáloch v PE:

  [20]Praktická elektronika 2004, číslo 01, strany 42-43, článok: Vzpomínky na výrobu piezoelektrických krystalů pro amatérské vysílače, autor: Ivan Šolc, OK1JSI
  [21]Praktická elektronika 2004, číslo 02, strany 42-43, článok: Vzpomínky na výrobu piezoelektrických krystalů pro amatérské vysílače, autor: Ivan Šolc, OK1JSI
  [22]Praktická elektronika 2004, číslo 03, strany 42-43, článok: Vzpomínky na výrobu piezoelektrických krystalů pro amatérské vysílače, autor: Ivan Šolc, OK1JSI • Dvojdielny poučný článok o anténach:

  [23]Praktická elektronika 2005, číslo 02, strana 44, článok: Bejvávalo, autor: Ivan Šolc, OK1JSI
  [24]Praktická elektronika 2005, číslo 03, strany 42-43, článok: Bejvávalo, autor: Ivan Šolc, OK1JSI • Článok o anténach tiež v OQI:

  [25]OQI57- 2005, strany 30-36, článok: Jak jsme si kdysi hráli s anténami, autor: Ivan Šolc, OK1JSI • Vykazovanie piezoelektricity látok a zisťovanie rezonancií:

  [26]Praktická elektronika 2008, číslo 01, strany 42-43, článok: Metoda žbluňknutí (click method) v piezoelektřině a některé doplňky, autor: Ivan Šolc, OK1JSI • "Piezoelektřina je opravdu obor bez hranic a určite nás v něm čekají další překvapení...":

  [27]Praktická elektronika 2008, číslo 08, strany 42-43, článok: Ještě kousek povídání o piezoelektrických krystalech pro vysílače, autor: Ivan Šolc, OK1JSI
  [28]Praktická elektronika 2008, číslo 09, strana 41, článok: Ještě kousek povídání o piezoelektrických krystalech pro vysílače, autor: Ivan Šolc, OK1JSI • "Život u Homolů se soustřeďoval hlavně v kuchyni. Tam jeho paní vařila, šila, žehlila a vychovávala dvě malé děti. U okna byl velký stůl, na něm brousicí a radioamatérské zařízení...":

  [29]Praktická elektronika 2009, číslo 02, strany 41-42, článok: Jak dělal Pavel Homola, OK1RO, krystaly pro amatéry vysílače i partyzány, autor: Ivan Šolc, OK1JSI
  [30]Praktická elektronika 2009, číslo 03, strany 41-42, článok: Jak dělal Pavel Homola, OK1RO, krystaly pro amatéry vysílače i partyzány, autor: Ivan Šolc, OK1JSI • A nakoniec krásny článok z časopisu Radioamatér:


  [31]Radioamatér 2009, číslo 02, strany 8-9, článok: Radioamatérské souvislosti


 • A smutná správa o úmrtí:


  [32]Praktická elektronika 2013, číslo 07, strana 47, článok: „Silent key OK1JSI, RNDr. Ivan Šolc, CSc“, autor: OK1PFM
  . o O o .